Ambliyopi

0
133

Ambliyopi (Göz Tembelliği) 

Ambliyopi, normal görünen bir gözün, düzeltilemez görme kaybını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Genellikle “tembel göz” olarak bilinir ve çeşitli sebeplerden oluşur.

Çocukların görme sistemlerinin gelişimi, ortalama 9–11 yaşlarında tamamlanır. Bu yaşlardan sonra çocuk, beyni ile gözü arasındaki dengeyi bir şekilde sağlayabildiğinden ve görüşünü bu şekilde adapte ettiğinden, bu durumun artık tedavisi mümkün olmaz. Eğer farkına erken varılırsa problem çoğunlukla düzeltilebilir ve kaliteli görüş devam eder. Bunun yanı sıra 11 yaşından sonra gözü normal kullanabilmek için beyni eğitmek imkânsız değilse de durumun düzeltilmesi zordur.

Ambliyopi’nin nedenleri arasında göz kayması, doğuştan gelen katarakt, saydam olmayan kornea, düşük göz kapağı, eşit olmayan görüş, düzeltilemeyen miyop, hipermetrop ve astigmat sayılabilir. Altında yatan nedenin ciddiyetine bağlı olarak Ambliyopi’nin derecesi değişebilir.

Ampliyopi hastalığı olan kişiler binoküler görüş ve stereopsisten (her iki gözün imajları birlikte harmanlama yeteneği) yoksun olurlar. Stereopsis, derinliğe değer biçmemize izin verir, yokluğunda mesafeleri değerlendirme yeteneğimiz hasar görür.

Belirtiler 

  • Tek ya da iki gözde zayıf görüş
  • Okurken ya da televizyon izlerken gözlerini kısma ya da bir gözü kapama
  • Göz kayması, şaşılık
  • Objeye bakarken başı yana doğru eğmek veya çevirmek

Not: Çocuklar zayıf görüşten nadiren şikâyetçi olur, çünkü görme bozukluklarına kolaylıkla adapte olabilirler. Aileler bu konuya dikkat etmeli ve potansiyel problemleri keşfetmek için çocuklarını 2–3 yaşından itibaren rutin göz muayenesine götürmelidir.

Teşhis 

Ampliyopi’den şüphelenilen durumlarda, doktor şunları değerlendirmelidir: Görme, gözlerin hizalanması, gözlerin hareketi ve füzyon (beynin iki imajı, tek bir imaj haline sokma yeteneği).

Tedavi 

Ampliyopi tedavisi, temeldeki probleme bağlıdır. Bazı durumlarda güçlü göz, geçici olarak yaralanır ve çocuklar kendilerini zayıf olan gözü kullanmaya zorlar. Refraktif sorunlara bağlı problemleri olan çocuklarda, görüşü düzeltmek için gözlük gereklidir. Katarakt ve düşük göz kapağı gibi görmeyi bozan problemler olduğundan ameliyata ihtiyaç duyulur. Bu rahatsızlıkta çocuğun beyni bu duruma uyum sağlamadan önce teşhis edilmesi çok önemlidir.

Tedavi Önerisi 

Ampliyopi tedavisi için cam cihazı önerilir.